WEMAP ile küresel girişimcilik hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Open-source şekilde editörlerimizin yönetiminzde sürekli güncellenen girişimcilerin globalleşmeleri vizyonuyla örtüşen bir marka projedir.


- Entrepreneurship Expert Network -

Dünyadaki girişimcilik ekosistemleri farklı özellikleri mevcuttur.Kamu, Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları her ülkeye ve coğrafyaya has çeşitli politikalar geliştirerek girişimcilik ekosistemini şekillendirirler.WEMAP, her ülkeye özel yetkili isimler tarafından cevaplanan temel sorularla eş zamanlı olarak ‘’open source’’ şekilde bilgi kümelenmesine olanak sağlar.

WEMAP, verilen bilgilerin güvenirliliği açısından kaynakça yayınlar ve editörleri aracılığıyla düzenlemeler yapar.Güvenilirliğini teyit ettiği bilgileri, bilgileri aktaran kişilerin isimleri ve sıfatları ile yayınlar.Ülkelerin girişimcilik ekosistemleri hakkında gelişmeleri takip ederek, kullanıcısına en güncel bilgiyi sunar.