Her girişimcinin girişimcilik ekosisteminde uluslararası kabul görmüş hak ve özgürlüklere sahip olmasını gerektiğini düşünüyoruz.Girişimcilerin ortaya koyduğu yeni girişimlerin insanların yararına, sürdürülebilir bir yaşam için gerekli olduğuna inanıyoruz.Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuurluşlarının ve girişimcilerin biraraya gelerek Girişimci Hakları Evrensel Bildirgesi’nin maddelerini kararlaştırmak üzere biraraya gelmelerini hedefliyoruz