Küresel Girişimcilik Endeksi


Global ölçekte kamu kurumlarından, özel sektör kuruluşlarından ve sivil toplum kuruluşlarından elde ettiği verileri belirli metodoloji ile ele alıp bir endeksin oluşturulmasıdır.