ENT-APP


ENTREN ekosistemi içinde bulunan kişi ve kurumlara avantaj sağlayan bir uygulamadır (application).Bu uygulamayı kullanan ENTREN ekosistemi, ENTREN’in birçok kurumla yapacağı ürün ve hizmet alanındaki ikili anlaşmalarla birçok avantaja sahip olacaktır.
ENTREN’in ortak satın alma stratejisiyle, ortak çalışmalar yaptığı kişi ve kurumları mutlu edecek ayrıcalıklar kazandıracaktır.