Daily Innovation


Farklı sektörlerden şirketlerin, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları inovasyonları gündeme getirmek ve bir seri halinde paylaşmaya dayalı ENTREN’in yayın projesidir.