VENTUREN

Yatırımcı Modülü


VENTREPRENEUR, ENTREN Yatırımcı Modülünü tamamlayan kişilerin alacağı sıfattır.


- Entrepreneurship Expert Network -


Başvuru Formu

VENTUREN ACADEMY

VENTUREN HUB

Tohum evresi 8 haftalık Eğitim ve Case Study'den oluşur.

 • Yatırım Kriterleri ve Girişim Değerlendirme
 • Karar Alma Süreci Yönetimi ve Stratejik Planlama
 • Finansal İlişkiler ve Risk Yönetimi
 • Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Kimlik
 • Yatırımcı - Girişimci İlişkisi
 • Yatırımcı Psikolojisi ve Sosyal Sorumluluk
 • Hukuksal Zemin
Girişimcileri yatırımcılarla bir araya getiren bir platform olan ‘’Venture Hub’’, girişimleri pazardaki büyüme potansiyeli, farklılıkları,gelir ve kar modeli, ve girişimcilerin yeterliliği ve hevesi gibi parametrelerle değerlendirir.

 • Girişimcilere en uygun yatırımcıyı, Yatırımcılarla da kendilerine en uygun girişimcileri buluşturur.
 • Yatırımcı karşısına çıkacak girişimciyi sunum zamanına en iyi şekilde hazırlar.
 • Yatırımcıya girişimci ve girişim hakkındaki görüşlerini ve değerlendirmelerini sunar.
 • Hem yatırımcı hem de girişimci tarafa kendilerini en iyi şekilde anlatabilmelerini sağlar.
 • Girişimin potansiyeli ile ilgili raporlamalar yapar.

Venture Hub bilgi ve tecrübesiyle girişimleri büyümesine yardımcı olurken aynı zamanda bu girişimlere yatırım yapan yatırımcılara da kazandırır.

Farklı sektörlere yönelik girişimlerin ülkemizde ve dünyada katma değer oluşturacak bir aşamaya gelmesi öncelikli hedefimizdir. Bu noktada girişimcilere yatırım öncesinde, sırasında ve sonrasında mentorluk ve danışmanlık faaliyetleri vermeye devam eder.