TALENTREN

Talented Responsible Entrepreneurship Network

‘’Your Talent is Developing Here’’


- Entrepreneurship Expert Network -


Başvuru Formu
8-19 yaş arası gençlere ilham verme ve onları girişimcilik ekosistemiyle networking kurma imkanı vererek yeni nesil fikirlerin oluşmasına katkı sağlamakla beraber yaşadığı topluma, çevreye ve kurumlara duyarlı ‘’sorumlu girişimcilik’’ (responsible entrepreneurship) temelinde genç girişimci zihniyetini geleceğe hazırlamak ve gelecekle iş yapmak doğrultusunda yürüttüğümüz programa "TALENTREN" (Talented Responsible Entrepreneurship Network) ismini verdik.
Liseli girişimcileri keşfederken ‘’4T Period’’ adını verdiğimiz süreç uygulanır.

4T Period

 • Talent Scout (Yetenek Keşfi)
 • Talent Acquisition (Yetenek Kazanımı)
 • Talent Development (Yetenek Gelişimi)
 • Talent Management (Yetenek Yönetimi)
KIDPRENEUR
(www.cocukgirisimci.com) 8-12 Yaş İlköğretim Öğrencileri
İlköğretim öğrencilerine yönelik onların yetenekleri keşfetmeyi ve bu yetnekleri geliştirmek üzere özel programlar dizayn edilir.

MIGRANTEN
(Göçmen Gençler Girişimcilik Programı)
Türkçe eğitimlere iştirak edebilecek 10-14 Yaş arası göçmen gençler için verilecek girişimcilik eğitimleri ve özel dizayn edilmiş programlar hem onların yaşadıkları ülkenin geleceğine olumlu katkı yapmasını hem de topluma entegrasyonlarının arttırılmasına katkı sağlayacaktır.

14-15-16-17 Yaş Lise Öğrencileri
Liseli Öğrenciler altta yazılan kategorilere göre takımlara ayrılır.Kendi kategorilerinde her katılımcı kendi alanlarında en iyi şekilde gelişimleri sağlanır. Aynı zamanda Liselerde yapılan girişimcilik derslerine dijital içerik sağlanır.Dijital bir platformdan öğretmenler uygun içeriği öğrencilerine derslerde sunabilir.
 • Industry Game-Changer Team (Endüstriyel Odaklı)
 • Society Game-Changer Team (Sosyal Girişimcilik Odaklı)
 • Digital Game-Changer Team (Dijital ve Yeni Teknolojiler)


18-19 Yaş Üniversite Öğrencileri
"Outstanding Entrepreneurship Award"
Programın tüm aşamalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere Yüzde 100 üniversite öğrenim ücretinin karşılanması ödülü verilir. Bursu veren Üniversitenin girişimcilik ile ilgili merkezinde üniversiteye katkı sağlamak üzere haftalık çalışmasına devam eder ve kendi girişimini kurmaya başlar yada farklı bir girişimin ekibinde yer alır.

TALENTREN PROGRAMI SİZE NELER SAĞLIYOR?İNSANA YATIRIM
Binlerce başvuru arasından programa seçilen üniversite ve lise öğrencilerine nitelikli kurumlarla işbirliği yaparak katılımcıların kişisel gelişimleri için birçok kurs programına ÜCRETSİZ katılımının sağlanması ve özel eğitim programları dizayn edilmesi.
Nitelikli Özel sektör, kamu veya sivil toplum kuruluşlarının en az birinde yurtiçinde veya yurtdışında STAJ imkanı sağlanacaktır

*GİRİŞİMCİLİK HALKASI
Bu programa seçilen katılımcı, girişimcilik ekosistemine dahil olma yolunda ilk adımı atmış olur.Program süresince alınan eğitimler ve uygulamalar, katıldıkları farklı etkinlikler organizasyonlar, ve bunların hepsini yaparken tanışıtıkları insanlarla birlikte girişimcilik ekosisteminin bir parçası olduklarının farkını hissederler.

*GİRİŞİMİN YOL HARİTASI
Başarılı olmuş girişimciler, girişimlerini gerçekleştirirken neler yaşadılar?Bu yolculuktan hangi dersleri çıkardılar? Başarılı olmuş iyi bir girişim fikri nasıl doğdu?Hangi stratejik hamleler girişimi büyüttü? gibi birçok sorunun direkt olarak başarılı bir girişimci tarafından cevaplanacağı ve girişimcinin deneyimlerini paylaşacağı 2 haftada bir olan periyodik toplantılardır.

TALENTREN PROGRAMI SİZDEN NELER BEKLİYOR?PROGRAMA SÜREKLİ KATILIM
TALENTREN Programı çerçevesindeki etkinliklerin tümüne sürekli katılımınız bekleniyor.Program çerçevesindeki etkinliklere mazeret bildirmek kaydıyla sadece 1 defa katılmama hakkınız bulunuyor.

GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜ YAYGINLAŞTIRMA
Katılımcımız öğrenim gördüğü üniversitede veya lisede ENTREN’le birlikte ortak etkinlikler yapmak üzere gönülllü temsilcilerimiz olarak girişimcilik ekosistemine katkı sağlamasını bekliyoruz.

BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMI
TALENTREN Programı süresince elde edeceğin kazanımlar ve deneyimlerini anlatan veya girşimcilikle ilgilli olmak koşuluyla en az 4 yazı yazmanı bekliyoruz.

TALENTREN PROGRAMI SEÇİM SÜRECİ
Programa Katılımcıların seçimi şu şekilde gerçekleşir:
 • Katılımcı adayları CV’lerini ve Programa neden katılmak istediğinizi anlatan bir 1 sayfalık metin gönderir.
 • Katılımcı adayları ikinci aşamada programa katılma motivasyonunuzu anlatan bir video gönderir.
 • Üçüncü aşamaya kalan adaylar ile online bir mülakat gerçekleştirilir.
 • Son aşamaya kalan adaylar ile yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilir.Sonrasında kesin sonuçlar açıklanır.


TALENTREN PROGRAMI ADAY PROFİLİ
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olması
 • Türkiye’de ikamet etmesi
 • Üniversite veya Lisede öğrenim görüyor olması
 • Üniversite Öğrencilerinin 18-20 Yaş aralığında olması
 • Lise öğrencileri 14-17 Yaş aralığında olması
Bu şartları sağlayan tüm gençler programa başvurabilir.