MENTOREN

Mentorluk Modülü


Başvuru Formu
Girişimcilik ekosisteminin en önemli unsurlarından biri olan mentorluğun daha etkili bir biçimde icra edilebilmesi için oluşturulan modüldür. Mentorların bilgi ve deneyim aktarımlarının mentor bakış açısı kullanarak, belli bir zaman diliminde, sistematik bir yaklaşımla gerçekleşmesine zemin hazırlar. Mentorluk kalitesi artırıldığı takdirde mentee gelişimi de artar. Modulün hedefi Mentor’un gelişimini sağlayarak Mentee’nin de faydasını maksimize etmektir. Araştırmalara göre Mentorluk yapmış kişiler kariyerlerinde 4 kat daha başarı oluyorlar. Menteelerde aynı şekilde hayatlarındaki başarıyı artırıyorlar. MENTOREN, mentorluk sıfatına standart kazandırmayı hedefler ve bu doğrultuda mentorluk modülünü en doğru şekilde uygular.