Her girişimin kendine has bir gelişim süreci vardır.Bu süreçte bir mekana, finansmana ve insan kaynağına özellikle ihtiyaç duyarlar. Garage programına dahil olan seçkin girişimler finans, insan kaynakları ve mekan yönünden desteklenerek girişimlerini gerçekleştirmede birkaç adım önde olurlar.

Başvuru Formu

Fintech Garage

Finansın teknoloji ile buluşup, finans ve bankacılık sektöründe değişimlere yol açtığını görmekteyiz. Dünyada hızla gelişmekte olan Finansal Teknolojiler alanında taze girişimler için kuluçka programıdır

Biotech Garage

Ortalama yaşam süresinin giderek uzadığını ve sağlık teknolojilerinin her geçen gün yaşantımızda önemli hale geldiğini düşünerek yaşamın kalitesini arttıracağına inandığımız girişimler için kuluçka programıdır

Agritech Garage

Dünya nüfusunun giderek artması ve canlıların en temel ihtiyaçlarını topraktan karşıladığını dikkate aldığımızda ‘’Tarım Teknolojileri’’ noktasında yenilikçi girişimler için oluşturulan kuluçka programıdır

Foodtech Garage

Gıda endüstrisinin gereksinimleri çerçevesinde her bir ürünün üretim sürecinden paketlenme ve dağıtım süreçlerini de kapsayarak müşterinin eline ulaştığı ana kadar üreticisine ve tüketicisine teknolojiyi kullanarak katkı sağlamasını beklediğimiz girişimler için oluşturulan kuluçka programıdır.

Greentech Garage

Hızlı sanayileşmenin ve doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı nedeniyle çevremiz günden güne özelliklerini yitirmektedir.Tüketim toplumunun çevreye verdiği zararı en aza indirgemeyi hedefleyen ‘’Doğa Dostu’’ teknolojik girişimler için oluşturulan kuluçka programıdır.