Uluslararası Danışma Kurulu


ENTREN, küresel girişimcilik unsurlarını teşvik eden ve harekete geçiren bir oluşumdur.Bu sebeple dünyanın farklı yerlerinden girişimcilik ekosistemiyle olan ilişkisini sürekli olarak günceller ve ekosistemin gelişimi için koordineli bir şekilde bilgi, deneyim ve network paylaşımına zemin hazırlar.

Uluslararası Danışma Kurulumuzda kendi alanlarında fark oluşturmuş, girişimcilik ekosisteminin ihtiyaç duyduğu bilgi, deneyim ve network üçlüsüne sahip olan birbirinden değerli üyelerimiz bulunmaktadır.

Danışma Kurulu üyelerimiz global ölçekte büyüyen ENTREN’e verecekleri destekle girişimciliğin sürdürülebilir bir şekilde yaygınlaşmasına ve sağlam temeller üzerine inşa edilmesine katkıda bulunacaklardır.

Akademik Danışma Kurulu


Girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak akademik çalışmaları yapan veya girişimcilere kendi uzmanlık alanlarında danışmanlık yapabilen ekosisteme akademik derinlik ve vizyon kazandıracak akademisyenlerden oluşur.

Sanayi ve Ticaret Danışma Kurulu


Girişimciler sanayi ve ticarette farklı sektörlerde yenilikçi girişimlerde bulunmaktadır.Girişimlerinsanayi ve ticarette farklı alanlarda oluşturabileceği katma değerin değerlendirilmesi ve farklı sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda gelişimine yönelik girişimcilere tavsiyelerde bulunan danışma kurulumuzdur.

Yatırım Destek ve Tanıtım Danışma Kurulu


Yatırımcıları girişimlere yatırım noktasında teşvik eden, aynı zamanda girişimcilerin finansmana ulaşımı noktasında deneyimlerini paylaşarak yatırımcı-girişimci ilişkilerinde güven ortamını oluşturmak üzere tanıtım faaliyetlerine katkı sunan danışma kurulumuzdur.

Hukuk ve Fikri Mülkiyet Danışma Kurulu


Girişimcilik ekosisteminde hukuki konuların ve fikri hakların korunmasının büyük bir önemi vardır.Girişimci ve yatırımcı haklarının korunması, Yatırımcı-girişimci ilişkilerindeki hukuksal zeminin sağlamlaştırılması, fikri mülkiyet (intellectual property) kavramının yaygınlaştırılması yönünde tavsiyelerde bulunan danışma kurulumuzdur.