Kurumsal Modüller

Kurumlara yönelik düzenlediğimiz kurumsal gelişimlerinde önemli fayda sağlayacağını gördüğümüz eğitimler, seminerler ve uygulamalardan oluşan programlardır.

Intrapreneurship Modul – Kurumiçi Girişimcilik Modülü

Kurumiçi girişimciliği destekleyebilmek için 360 derece bir bakış açışı geliştirmek gerekiyor. Kurumiçinde çalışanlara yeni fikirler geliştirme noktasında cesaret verilmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve itibar kazanması, üst düzey yöneticilerin bu konuda verdikleri destekler , kapsayıcı kurum kültürü dönüşümün temellerini oluşturuyor.
Kurumların faydasına olacak girişimler hem içeriden hem dışarıdan çıkabiliyor.. Bu nedenle, Kurumiçi Girişimcilik Modülü kurumların bu gelişimi ve trendleri takip edebileceği bir network oluşturması; hem kurum hem de girişimciler için yeni fırsatlar oluşturabilecek modellerin desteklenmesi, entellektüel üretimin artması , kurumların yarınını destekleyecek yeni bakış açılarının geliştirilmesine olanak tanıyor.

Corporate Venture Capital Modul – Kurumsal Girişim(Risk) Sermayesi Modülü

Büyük şirketlerin halka arz edilmemiş küçük şirketler ile büyüme potansiyeli bulunan ve kurulma aşamasında olan girişimlere yaptıkları yatırım anlamına gelir. Kurumsal şirketlerin yenilik gerektiren projelerinin dışarıya yaptırılması ve böylece üstlenilmesi gereken yüksek riskin düşürülmesi olarak da konumlanabilir. Yatırım yapılan şirketin başarılı olma ihtimali büyük şirketin knowhow’u ve müşteri portföyü ile artar.