ENTREN Hakkında

ENTREN(Entrepreneurship Expert Network) ®, girişimcilik ekosistemini tüm boyutlarıyla geliştirmek üzere kurulmuştur. Ekosistemin paydaşlarını oluşturan Girişimciler, Yatırımcılar, Mentorlar, Danışmanlar ve Kurumlar için hizmet verir. Girişimcilik ekosistemindeki paydaşların kalitesini geliştirerek sürdürülebilir ve artı değerler oluşturur. Geleceğin Ekonomisine yön vermek isteyenler ENTREN®'de buluşur.

Hedeflerimiz


 • ENTREN®, kendisine özgü Programlar, Projeler ve Etkinliklerle ekosistemin tüm paydaşlarına inovatif bir şekilde katma değer oluşturmayı hedefler.
 • Girişimcilik ekosistemi için global standartlardaki kaliteyi, yereldeki paydaşlarla buluşturmayı hedefler.
 • ENTREN®, kişi ve kurumlara verdiği hizmetlerde ihtiyaçların karşılanıp, beklentileri aşmayı hedefler.
 • Ekosisteme kalite ve katkı sunmada örnek ve önder olmayı hedefler.
 • ENTREN®, için toplumsal faydayı ön plana çıkarmayı hedefler.

Değerlerimiz


 • Bilgi ve Deneyim paylaşmına açık olmak
 • Sürdürülebilirlik
 • Çözüm Odaklılık
 • Sürekli Öğrenme
 • Karşılıklı Saygı ve Güven
 • Şeffaflık
 • Hesap verilebilirlik
 • Tarafsızlık ve Bağımsızlık

ENTREN'de Girişimcinin Yol Haritası

ENTREN 101: Fikir aşamasında olan ve fikrini gerçekleştirmek için yola çıkmış girişimciler için uygulanan programımızdır.Girişimin gelişme ve şekillendirme dönemine yardımcı olur.
INVEST UP: Girişimcilerimizin yatırımcılar karşısında sunum yaparak girişimlerine yatırım almaya çalıştıkları etkinliktir.Kurumsal Paydaşlarımzın farklı miktar ve özellikte ayni ve nakdi ödülleri de girişimcilerimize verilecektir.
ENTREN GROW: Fikrin şekillenerek kuluçka döneminde piyasaya hazır hale gelmesi ve ilk ürün veya hizmetin satışının gerçekleşmesi beklenir.Girişimin kuluçka ve büyüme dönemlerini kapsar.
STARTUP EXPO: Girişimlerin yurtiçi ve yurtdışı açılımını gerçekleştirmek ve daha geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlamak züere yapılan etkinliktir.
ENTREN SCALE: Girişimin büyüme ve ölçeklenme dönemini kapsar.Bu dönemde girişim sadece bulunduğu ülke ile sınırlı kalmadan, yurtdışına açılma fırsatlarına yönelik girişim kendini geliştirmiş ve ilk görüşmelerini yapmaya başlamıştır.
ENTREN DAY: ENTREN ekosisteminde yer alan tüm paydaşları; girişimcileri, yatırımcıları, mentorları,kurumları buluşturan yıllık etkinliktir.