Advanced Technology Hub


İleri teknoloji girişimleri Türkiye’nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşma yolunda Türkiye’nin ihtiyacı olan girişim kategorilerinde en başta geliyor.Türkiye, 2023 hedefleri doğrultusunda ekonomide yeni başarı hikayesinin ileri teknoloji ürünleri ve ileri teknolojiye dayalı ihracatının artmasıyla gerçekleşeciğini düşünerek ‘’Advanced Technology Hub’’ ismiyle bir marka proje ortaya çıktı.Özellikle girişimci mucitleri yüksek katma değerli ileri teknoloji girişimleri yapmaya teşvik eden, farklı boyutlarda destekleyen ve bu girişimlerin gelişimi için üniversite-sanayi işbirliğine lise boyutunu da katarak gençleri erken dönemde ileri teknoloji noktasında yönlendirmeye dayalı vizyon toplantıları, eğitimler uygulamalar ve saha gezileri organize eden bir yeni nesil girişimcililk projesidir.